menu
Word Lid
Vlaams Belang wil Vlaamse dierenwelzijnscodex

De Vlaams Belang-fractie heeft in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet ingediend om een eigen Vlaamse ‘dierenwelzijnscodex’ in te voeren. “Hoewel Vlaanderen al sinds 2014 bevoegd is voor dierenwelzijn, heeft Vlaanderen nog steeds geen eigen dierenwelzijnswetgeving goedgekeurd”, zegt hoofdindiener Els Sterckx (Vlaams Belang). “Onbegrijpelijk. Hierdoor blijft in Vlaanderen de gedateerde Belgische wetgeving uit 1986 van kracht. Het welzijn van onze dieren verdient beter.”

De afgelopen decennia is in Europa meer en meer het besef gegroeid dat dieren niet louter voorwerpen zijn, maar ook het recht hebben om met respect en fatsoen behandeld te worden. “Wreedheid tegen dieren past niet in een beschaafde samenleving en is barbaars”, licht Sterckx toe. “Er is in de Vlaamse samenleving dan ook een groot draagvlak voor maatregelen die een humane behandeling van dieren en hun bescherming tegen onnodig lijden waarborgen.”

Met de zesde staatshervorming in 2014 werd dierenwelzijn eindelijk een Vlaamse bevoegdheid. “Het is een goede zaak dat de strafmaat voor dierenmishandeling onder druk van het Vlaams Belang is verhoogd”, zegt Sterckx. “Maar op andere vlakken van dierenwelzijn is er te weinig vooruitgang geboekt.”

“Vlaanderen moet dringend haar eigen wetgeving hebben om dierenwelzijn te garanderen”


Volgens het Vlaams Belang heeft Vlaanderen dan ook nood aan een eigen dierenwelzijnscodex. “Hoewel dierenwelzijn al bijna tien jaar een Vlaamse bevoegdheid is, ontbreekt het aan een eigen wetgeving”, zegt Sterckx. “Hierdoor blijft de federale dierenwelzijnswet uit 1986 van kracht die hopeloos verouderd is.”

“De Vlaamse Codex die we voorstellen, beoogt een codificatie van de in Vlaanderen geldende regels uit de bestaande Dierenwelzijnswet waarin de meest recente Europese wetgeving en de hedendaagse inzichten inzake dierenwelzijn zijn geïntegreerd”, aldus Sterckx. “Wallonië heeft al sinds 2018 een eigen codex. We mogen als Vlaanderen niet achterblijven.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF